Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Letter-ALetter-BLetter-CLetter-DLetter-ELetter-FLetter-ILetter-LLetter-MLetter-NLetter-OLetter-PLetter-QLetter-RLetter-SLetter-TLetter-Vbig_blue_button

Target indicator – ЦІЛЬОВЕ ЗНАЧЕННЯ – Целевое значение

Характеристика цілей П/П, виражена вимірюваною величиною; бажаний показник у певний проміжок часу.

Target Group – ЦІЛЬОВА ГРУПА – Целевая группа

Соціальні групи, організації чи особи, на користь яких здійснюють П/П. Цільова група включає в себе всіх осіб, на яких проект може мати позитивний вплив, тоді як конкретні особи, організації чи соціальні групи, які отримують вигоди від П/П, є його бенефіціарами.

Terms of Reference – ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ – Техническое задание

Документ, в якому вказано мету і масштаб оцінювання, методи, які буде застосовано; стандарти, за якими буде здійснено оцінювання; обсяг робіт, запланованих для проведення оцінювання; а також зазначено вимоги до підзвітності за результатами оцінювання.

Theory of change – ТЕОРІЯ ЗМІН – Теория изменений

Уявлення про те, яким чином П/П досягатиме результатів, а також які припущення закладені в його основу. Попри однакову мету теорії змін та логічної структури – описати процес досягнення результату, вони дещо відрізняються.

Ключовою відмінністю є те, що теорія змін показує, чому і як будуть досягнуті зміни, якою є логіка перетворення внеску, діяльності та продуктів у кінцеві результати та вплив, теорія змін відображає уявлення виконавців П/П про те, «яким чином влаштований світ» і як конкретна проблема може бути вирішена. Наприклад, при розробці проекту з підвищення підзвітності уряду в Танзанії, однією з цілей було підвищити доступ громадян до інформації. Проектом передбачається проведення освітніх заходів серед населення та НГО. Тут виникає питання: чому ми думаємо, що підвищення рівня поінформованості може привести до запланованих результатів? Звідси походять основні припущення, що використовуються у проекті при поясненні того, як продукти стають результатами. У даному проекті розробники ії роблять припущення, що громадяни побачать, які переваги несе в собі відкритість уряду, це допоможе їм об’єднатися для спільних зусиль і подолати бар’єри страху. В свою чергу представники уряду не зможуть довго протистояти зростаючому запиту на інформацію та стануть більш відкритими. Ці припущення показують, якою є логіка дій розробників проекту. За наявності доказової бази щодо результативності подібних проектів, їх також включають до Теорії змін.

Triangulation – ТРІАНГУЛЯЦІЯ – Триангуляция

Аналіз та використання даних, отриманих з трьох чи більше джерел із використанням різних методів. Отримані дані можуть бути підтверджені чи відхилення, а недоліки будь-якого методу чи джерела даних можуть бути компенсовані за рахунок переваг іншого методу, що підвищує таким чином обґрунтованість і надійність отриманих результатів.

Letter-ALetter-BLetter-CLetter-DLetter-ELetter-FLetter-ILetter-LLetter-MLetter-NLetter-OLetter-PLetter-QLetter-RLetter-SLetter-TLetter-Vbig_blue_button

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.