Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Letter-ALetter-BLetter-CLetter-DLetter-ELetter-FLetter-ILetter-LLetter-MLetter-NLetter-OLetter-PLetter-QLetter-RLetter-SLetter-TLetter-Vbig_blue_button

Sample – ВИБІРКА – Выборка

Вибірка становить відібрану за чіткими правилами частину генеральної сукупності. Основним принципом якості побудови вибірки є її репрезентативність, тобто здатність повною мірою відображати характеристики генеральної сукупності. При проведенні оцінювання в разі невеликого розміру генеральної сукупності використання вибіркового методу може буде замінене суцільним опитуванням, тобто опитуванням усіх представників генеральної сукупності.

Scope of Work – ОБСЯГ РОБІТ – Объем работ

Письмовий опис цілей, завдань, методів, результатів та графіка проведення оцінювання.

Self-Evaluation – САМООЦІНЮВАННЯ – Самооценка

Вид оцінювання, яке здійснюють самі виконавці П/П. Таке оцінювання спрямоване на характеристику програмних процесів і досягнутих результатів.

Sources of verification – ДЖЕРЕЛА ПЕРЕВІРКИ – Источники проверки

Опис того, де і в якій формі можна знайти інформацію про досягнення стратегічної мети, виконання завдання (завдань) проекту, наявні результати. Вони повинні містити докладну інформацію про те, яким методом збору слід користуватися, хто відповідальний, як часто слід збирати інформацію і про неї доповідати.

Stakeholders – ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ / СТЕЙКХОЛДЕРИ – Заинтересованые стороны / Cтейкхолдеры

Особи і організації, що зацікавлені в П/П та його наслідках, але не є його клієнтами. Зацікавлені сторони поділяють на першочергових та другорядні. Першочергові — люди або групи, на яких заплановані заходи матимуть прямий вплив.

До основних стейкхолдерів відносять як тих, хто отримає вигоду від імплементації П/П, так і тих, на кого П/П вплине негативно. До першочергових зацікавлених сторін найчастіше належать окремі соціальні чи етнічні групи, представники вразливих груп, на яких спрямовані заходи П/П, а також розробники політики та представники організацій, на яких спрямовані заходи з адвокації.

Другорядні зацікавлені сторони — люди або групи, на яких заплановані заходи матимуть непрямий вплив (позитивний або негативний). До другорядних стейкхолдерів належать особи, що наближені до бенефіціарів (батьки, родичі, діти, друзі); особи, що є посередниками у наданні послуг (представники соціальної сфери (вчителі, лікарі), соціальні працівники, волонтери); особи, чия професійна діяльність або життя можуть змінитися в результаті реалізації П/П. Наприклад, реалізація програми з попередження домашнього насильства може вимагати проходження додаткових тренінгів для представників міліції, а рішення щодо розміщення притулку для бездомних може вплинути на життя мешканців району.

Ключові стейкхолдери можуть належати до груп першочергових та другорядних стейкхолдерів, при цьому вони мають вплив на якість надання послуг та результативність П/П. До ключових стейкхолдерів можна зарахувати як керівника організації, так і надавача послуг, що працює в цій організації, оскільки обидві особи мають вагомий вплив на якість надання послуг.

Summative evaluation – ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ – Суммативная оценка

Тип оцінювання, що проводять наприкінці проекту чи програми або певного етапу впровадження з метою визначення рівня досягнення очікуваних результатів. Таке оцінювання дає змогу отримати інформацію щодо досягнень та значимості проекту чи програми.

Survey / Polling – ОПИТУВАННЯ – Опрос

Різновид кількісних методів збору даних, що передбачає отримання інформації від визначеного кола респондентів, зазвичай із застосуванням вибіркового методу. Опитування може проводитися без участі сторонніх осіб, коли респондент самостійно заповнює анкету дослідження (таке опитування називається анкетуванням), або за посередництвом представника дослідника – інтерв’юера, в такому випадку говорять про інтерв’ювання. Опитування також може бути опосередковане засобами зв’язку, наприклад, телефоном або комп’ютером.

Sustainability – СТАЛІСТЬ – Устойчивость

Ймовірність збереження позитивних ефектів, політична та фінансова підтримка результатів П/П після припинення надання вхідних ресурсів (фінансування, матеріалів, навчання) зі сторони донорів/організацій, що впроваджували П/П, а також забезпечення довгострокових вигод від П/П. Залежно від контексту термін може вживатися у значенні життєздатність (наприклад, життєздатність результатів), стійкість (наприклад, стійкість ефектів) тощо.

Letter-ALetter-BLetter-CLetter-DLetter-ELetter-FLetter-ILetter-LLetter-MLetter-NLetter-OLetter-PLetter-QLetter-RLetter-SLetter-TLetter-Vbig_blue_button

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.