Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

АНАЛІЗ – Analysis

АНАЛІЗ ВИТРАТ-КОРИСНОСТІ – Cost-benefit analysis

АНАЛІЗ ВИТРАТ-РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ – Сost-effectiveness analysis

АНАЛІЗ КОНКРЕТНИХ СИТУАЦІЙ – Case Study

АНАЛІЗ РИЗИКІВ – Risk Analysis

АТРИБУЦІЯ / ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ – Attribution

АУДИТ – Audit

БАЗОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ – Base-line study

БЕНЕФІЦІАРИ – Beneficiaries

БЕНЧМАРКІНГ – Benchmarking

ВАЛІДИЗАЦІЯ – Validation

ВАЛІДНІСТЬ – Validity

ВИБІРКА – Sample

ВИЗНАЧЕННЯ ОЦІНЮВАНОСТІ – Evaluability assessment

ВИМІРЮВАННЯ – Measurement

ВИМІРЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ – Performance measurement

ВИСНОВКИ – Conclusions

ВІДПОВІДНІСТЬ / РЕЛЕВАНТНІСТЬ – Relevance

ВНЕСОК / ВХІДНІ РЕСУРСИ – Input

ВНУТРІШНЄ ОЦІНЮВАННЯ – Internal evaluation

ВПЛИВ – Impact

ВПЛИВ НА ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК – Institutional development impact

ВСТАНОВЛЕНІ ФАКТИ – Findings

ГЕНЕРАЛЬНА СУКУПНІСТЬ – Population

ДАНІ – Data

ДЖЕРЕЛА ПЕРЕВІРКИ – Sources of verification

ДІЯЛЬНІСТЬ – Activity

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ – Experimental design

ЕФЕКТ – Effect

ЕФЕКТИВНІСТЬ / ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ – Efficiency

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ – Quality Assurance

ЗАВДАННЯ – Objective

ЗАСВОЄНІ УРОКИ – Lessons Learned

ЗАХІД – Intervention

ЗАХІД З РОЗВИТКУ – Development intervention

ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ / СТЕЙКХОЛДЕРИ – Stakeholders

ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК – Feedback

ЗМІШАНІ МЕТОДИ – Mixed Methods

ІНДИКАТОР ПРОДУКТУ – Output indicator

ІНСТРУМЕНТИ ЗБОРУ ДАНИХ – Data collection tools

КАУЗАЛЬНІСТЬ / ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИЙ ЗВ’ЯЗОК – Causality

КВАЗІЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ – Quasi-experimental design

КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ – Outcome

КОНТАКТНА ОСОБА / КООРДИНАТОР – Focal point

КОНТРОЛЬНА ГРУПА – Control group

КОНТРФАКТИЧНА СИТУАЦІЯ – Counterfactual situation

ЛОГІКО-СТРУКТУРНА МАТРИЦЯ – Logical framework matrix

ЛОГІКО-СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД – Logical framework approach

ЛОГІЧНА СТРУКТУРА – Logical Framework (Logframe)

МЕТА – Рurpose \ Aim \ Goal

МЕТА-ОЦІНЮВАННЯ – Meta-evaluation

МОНІТОРИНГ – Monitoring

МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТІВ – Outcome monitoring

НАДІЙНІСТЬ – Reliability

НАЙКРАЩІ ПРАКТИКИ – Best Practices

НЕЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ – Nonexperimental design

ОБСЯГ РОБІТ – Scope of Work

ОПЕРАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ – Operational research

ОПИТУВАННЯ – Survey / Polling

ОРГАНІЗАЦІЯ, ЩО НАВЧАЄТЬСЯ – Learning Organization

ОЦІНЮВАНІСТЬ – Evaluability

ОЦІНЮВАННЯ – Assessment

ОЦІНЮВАННЯ – Evaluation

ОЦІНЮВАННЯ EX-ANTE / ПЕРЕДОЦІНЮВАННЯ – Ex-ante evaluation

ОЦІНЮВАННЯ EX-POST / ПОСТОЦІНЮВАННЯ – Ex-post evaluation

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ – Impact Evaluation

ОЦІНЮВАННЯ ПРОЦЕСУ – Process evaluation

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ – Outcome evaluation

ПАРТИСИПАТИВНЕ ОЦІНЮВАННЯ / ОЦІНЮВАННЯ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН – Participatory Evaluation

ПІДВИЩЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ / РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ – Capacity-building

ПІДЗВІТНІСТЬ – Accountability

ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ – Summative evaluation

ПЛАН З МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНЮВАННЯ – M&E Plan

ПОКАЗНИК / ІНДИКАТОР – Indicator

ПОРІВНЯЛЬНА ГРУПА – Comparison group

ПРИПУЩЕННЯ – Assumption

ПРОГРАМА – Program

ПРОДУКТ – Output

ПРОЕКТ – Project

ПРОМІЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ – Mid-term evaluation

РЕЗУЛЬТАТ – Result

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ – Effectiveness

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ЗА ІДЕАЛЬНИХ УМОВ – Efficacy

РЕКОМЕНДАЦІЇ – Recommendations

САМООЦІНЮВАННЯ – Self-Evaluation

СПРОМОЖНІСТЬ/ ПОТЕНЦІАЛ – Capacity

СТАЛІСТЬ – Sustainability

СХВАЛЕННЯ – Appraisal

СХЕМА МіО – M&E framework

ТЕОРІЯ ЗМІН – Theory of change

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ – Terms of Reference

ТРІАНГУЛЯЦІЯ – Triangulation

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНИМ ЦИКЛОМ – Project cycle management

УПРАВЛІННЯ, ОРІЄНТОВАНЕ НА РЕЗУЛЬТАТ (УОР) – Results-Based Management (RBM)

ФАСИЛІТАТОР – Facilitator

ФАХІВЕЦЬ З ОЦІНЮВАННЯ – Evaluator

ФОКУС-ГРУПА – Focus Group

ФОРМУЮЧЕ ОЦІНЮВАННЯ – Formative evaluation

ЦІЛЬ З РОЗВИТКУ – Development objective

ЦІЛЬОВА ГРУПА – Target Group

ЦІЛЬОВЕ ЗНАЧЕННЯ – Target indicator

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.