Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Letter-ALetter-BLetter-CLetter-DLetter-ELetter-FLetter-ILetter-LLetter-MLetter-NLetter-OLetter-PLetter-QLetter-RLetter-SLetter-TLetter-Vbig_blue_button

Participatory Evaluation – ПАРТИСИПАТИВНЕ ОЦІНЮВАННЯ / ОЦІНЮВАННЯ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН – Партисипативная оценка / Оценка с привлечением к участию

Різновид оцінювання, за якого до проведення оцінювання залучаються зацікавлені сторони – менеджери П/П, постачальники послуг, представники партнерських організацій, бенефіціари. Залучення зацікавлених сторін відбувається на всіх етапах проведення оцінювання: при плануванні, зборі та аналізі інформації, формулюванні висновків та рекомендацій, розповсюдженні результатів оцінювання.

Партисипативне оцінювання сфокусоване на інформаційних потребах зацікавлених сторін і, в меншій мірі, на потребах донорів. Фахівець з оцінювання за такого підходу є скоріше фасилітатором, дизайн оцінювання є більш гнучким, частіше використовуються неформальні методи збору даних. Партисипативне оцінювання частіше використовується в П/П розвитку, особливо на рівні громади.

Performance measurement – ВИМІРЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ – Измерение выполнения

Система вимірювання успіху П/П щодо досягнення цілей, завдань та виконання запланованих заходів.

Population – ГЕНЕРАЛЬНА СУКУПНІСТЬ – Генеральная совокупность

Сукупність усіх елементів, що належать до об’єкта дослідження (наприклад, усі бенефіціари П/П).

Process evaluation – ОЦІНЮВАННЯ ПРОЦЕСУ – Оценка процесса

Різновид оцінювання, який сфокусований на процесі реалізації П/П та включає в себе оцінювання доступу до послуг, їх якість, рівень задоволеності споживачів, підхід до управління П/П тощо. Оцінювання процесу може дати розуміння культурного, соціально-політичного, юридичного, економічного контекстів, що можуть вплинути на імплементацію П/П.

Існує підхід, за яким терміни Формуючого оцінювання та оцінювання процесу вживають як синоніми (наприклад, Road to Results, Morra Imas, Rist). В інших джерелах, попри деяку подібність між цими різновидами оцінювання (проведення під час імплементації П/П, можливість отримання актуальної інформації щодо реалізації П/П), говорять про відмінності між ними. Так, оцінювання процесу дає розуміння того, яким чином П/П досягає поставлених цілей, а інформація, отримана під час такого оцінювання допомагає інтерпретувати результати та є корисною для планування подібних П/П. Тоді як формуюче оцінювання частіше покликане надати інформацію, що допоможе внести зміни до дизайну П/П задля досягнення кращого результату. Якщо в результаті оцінювання процесу були виявлені недоліки в реалізації П/П, рекомендується проведення формуючого оцінювання з більш детальним розглядом проблеми та її причин. Існує думка, що оцінювання процесу та ex-ante оцінювання є різновидами формуючого оцінювання.

Обидва типи оцінювання сприяють результативності П/П, дають можливість зрозуміти, які фактори можуть потенційно впливати на успіхи/невдачі П/П.

Program – ПРОГРАМА – Програма

Послідовна сукупність дій та/або проектів задля досягнення загальної мети на регіональному, національному та міжнародному рівнях, що також включає ряд заходів, які перетинаються у різних секторах, тематиках та географічних зонах.

Project – ПРОЕКТ – Проект

Діяльність, спрямована на досягнення конкретних цілей за наявності певних ресурсів та в певних часових рамках, часто в межах ширшої програми.

Project cycle management – УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНИМ ЦИКЛОМ – Управление проектным циклом

Сукупність дій та інструментів, що дає змогу краще розуміти завдання та функції, яких необхідно дотримуватися в процесі виконання проекту чи програми. Зазвичай складається з таких етапів: ідентифікація (визначення потреб), підготовка, визначення вартості, впровадження, оцінювання, завершення та засвоєння уроків.

Рurpose Aim Goal – МЕТА – Общая цель

Загальне твердження, що описує бажану ситуацію (наприклад, поліпшення добробуту громадян країни), якої можна досягти тільки завдяки об’єднанню зусиль чи кількох П/П.

Letter-ALetter-BLetter-CLetter-DLetter-ELetter-FLetter-ILetter-LLetter-MLetter-NLetter-OLetter-PLetter-QLetter-RLetter-SLetter-TLetter-Vbig_blue_button

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.