Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Letter-ALetter-BLetter-CLetter-DLetter-ELetter-FLetter-ILetter-LLetter-MLetter-NLetter-OLetter-PLetter-QLetter-RLetter-SLetter-TLetter-Vbig_blue_button

Objective – ЗАВДАННЯ – Цель

Конкретне твердження, що є детальним описом бажаного результату програми. Завдання означає кінцеві результати, яких потрібно досягти, а не процеси чи заходи, які треба впровадити.

Operational research – ОПЕРАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ – Операционное исследование

Дослідження, що спрямоване на визначення та вирішення проблем, які виникають в процесі виконання П/П. Метою операційного дослідження є підвищення якості послуг, що надаються постачальниками, ефективності і результативності П/П, а також наявності, доступності та прийнятності послуг для їх користувачів.

Outcome – КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ – Конечный результат

Зміни, спричинені діями та заходами на певному етапі П/П. Наприклад, до кінцевих результатів можна зарахувати зміни в поведінці або знаннях цільової групи, зменшення рівня захворюваності, покращення умов життя тощо. Кінцеві результати поділяються на заплановані та незаплановані; незаплановані кінцеві результати можуть бути як позитивними, так і негативними.

Outcome evaluation – ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ – Оценка результатов

Оцінювання, що визначає, наскільки заходи чи П/П вплинули на досягнення цілей, а також до яких запланованих і незапланованих кінцевих результатів привела програма.

Outcome monitoring – МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТІВ – Мониторинг результатов

Відстеження індикаторів, які відображають рівень досягнення очікуваних результатів проекту чи програми. Моніторинг результатів не передбачає причинно-наслідкового зв’язку; зміни результатів можуть бути пов’язаними з будь-якими факторами, не лише з конкретною програмою чи заходом.

Output – ПРОДУКТ – Продукт

Усі товари, послуги, кількісні і якісні здобутки, що їх отримує бенефіціар у процесі виконання П/П за рахунок залучених людських, матеріальних та організаційних ресурсів. До продуктів роботи П/П зараховують кількість наданих консультацій, проведених тренінгів тощо.

Output indicator – ІНДИКАТОР ПРОДУКТУ – Индикатор продукта

Індикатор, що відповідає рівню продуктів в логічній структурі П/П та відображає обсяг, якість та своєчасність створення товарів чи надання послуг.

Letter-ALetter-BLetter-CLetter-DLetter-ELetter-FLetter-ILetter-LLetter-MLetter-NLetter-OLetter-PLetter-QLetter-RLetter-SLetter-TLetter-Vbig_blue_button

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.