Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Letter-ALetter-BLetter-CLetter-DLetter-ELetter-FLetter-ILetter-LLetter-MLetter-NLetter-OLetter-PLetter-QLetter-RLetter-SLetter-TLetter-Vbig_blue_button

M&E framework – СХЕМА МіО – Схема МиО

Чітка структура моніторингу і оцінювання, узгоджена усіма зацікавленими сторонами впродовж початкової фази П/П. Документ слугує планом виконання моніторингу і оцінювання проекту та має дати відповідь на такі питання:

  • Що є предметом моніторингу та оцінювання?
  • Хто відповідальний за проведення заходів з МіО?
  • Коли планується проведення МіО?
  • Якою є методологія МіО?
  • Які ресурси необхідні та якими є їх джерела?

M&E Plan – ПЛАН З МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНЮВАННЯ – План по мониторингу и оценке

Довгострокова ія зі збору, аналізу та використання інформації/даних для забезпечення підзвітності та управління П/П. Такий план, як правило, містить інформацію про заходи з МіО, які мають бути здійснені; які дані необхідні, та яким чином їх буде зібрано; опис ролей та обов’язків у виконанні заходів з МіО; інформацію про те, як дані буде використано з метою підзвітності та управління П/П.

Measurement – ВИМІРЮВАННЯ – Измерение

Процедура визначення кількісних показників об’єкта чи події, що досліджується. Вимірювання реалізується через систему індикаторів. Якість вимірювання визначається через оцінку надійності та валідності інструментів вимірювання.

Meta-evaluation – МЕТА-ОЦІНЮВАННЯ – Мета-оценка

Різновид оцінювання, що проводиться з метою перевірки якості вже проведеного оцінювання та роботи фахівців з оцінювання, дотримання стандартів якості при проведенні оцінювання. Термін також вживається для позначення узагальнюючого аналізу результатів подібних оцінювань.

Mid-term evaluation – ПРОМІЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ – Промежуточная оценка

Різновид оцінювання, що проводиться в процесі впровадження П/П. Завданням проміжного оцінювання є одержання висновків, на основі яких можна буде в разі потреби переорієнтувати стратегію впровадження П/П. Проміжне оцінювання є різновидом формуючого оцінювання.

Mixed Methods – ЗМІШАНІ МЕТОДИ – Смешанные методы

Використання як кількісних, так і якісних методів збору даних в оцінюванні.

Monitoring – МОНІТОРИНГ – Мониторинг

Процес регулярного збирання та аналізу кількісних та якісних даних за попередньо визначеними показниками з метою сприяння вчасному виробленню рішень, забезпечення підзвітності та створення основи для навчання в рамках П/П. Здійснення моніторингу дозволяє акумулювати необхідну для оцінювання інформацію.

Letter-ALetter-BLetter-CLetter-DLetter-ELetter-FLetter-ILetter-LLetter-MLetter-NLetter-OLetter-PLetter-QLetter-RLetter-SLetter-TLetter-Vbig_blue_button

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.