Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Letter-ALetter-BLetter-CLetter-DLetter-ELetter-FLetter-ILetter-LLetter-MLetter-NLetter-OLetter-PLetter-QLetter-RLetter-SLetter-TLetter-Vbig_blue_button

Learning Organization – ОРГАНІЗАЦІЯ, ЩО НАВЧАЄТЬСЯ – Обучающаяся организация

Будь-яка організація, працівники якої постійно здобувають нові знання, розвивають свої здібності і таким чином сприяють загальному успіху організації. Такі організації створюють навчальне середовище з метою безперервного перетворення, стимулюючи нові способи мислення серед співробітників, створюючи та підтримуючи надійні системи навчання, що відповідають цілям організації. Ключовими характеристиками організації, що навчається, є: експериментування з новими підходами; вивчення досвіду та передової практики інших осіб; передача знань швидко та ефективно по всій організації; розвинута система звітування про засвоєні уроки із власного досвіду; розвиток ротації кадрів та нових навчальних програм.

Lessons Learned – ЗАСВОЄНІ УРОКИ – Извлеченные уроки

Узагальнення, засновані на результатах оцінювання П/П, що дозволяють абстрагуватися від конкретних обставин до більш загальних ситуацій. Зазвичай засвоєні уроки виділяють сильні і слабкі сторони у розробці та реалізації П/П, що впливають на їх продуктивність та подальші результати. Засвоєні уроки мають бути враховані під час наступного циклу планування П/П або під час розробки подібних П/П.

Logical Framework (Logframe) – ЛОГІЧНА СТРУКТУРА – Логическая структура

Інструмент управління, призначений для вдосконалення плану дій/заходів, як правило, на рівні проекту. Це різновид логічної моделі, що визначає ічні елементи П/П (початкові ресурси (внески), продукти, кінцеві результати, вплив), їхні причинно-наслідкові зв’язки, ключові показники та припущення або ризики. Логічна структура полегшує планування, виконання та оцінювання дій з розвитку. Синоніми: логічна матриця, логічна рамка, логічна структура, логіко-структурна матриця.

Logical framework approach – ЛОГІКО-СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД – Логико-структурный подход

Систематичний аналітичний процес для планування та управління проекту, спрямованого на досягнення цілей. В ньому використовується логіко-структурна матриця для розробки, планування та впровадження проектів. Цей підхід передбачає визначення таких ключових елементів, як вклад, продукти, заходи, результати, вплив та їхні причинно-наслідкові зв’язки, показники та припущення щодо ризиків, які можуть вплинути на успіх або невдачу П/П.

Logical framework matrix – ЛОГІКО-СТРУКТУРНА МАТРИЦЯ – Логико-структурная матрица

Інструмент планування, моніторингу і оцінювання, що дає змогу отримати стандартизовану консолідовану інформацію про проект, його логіку та узгоджується на етапі планування з усіма залученими сторонами. Схематичне відображення логічної структури П/П, здебільшого представлене у формі таблиці, в якій узагальнено, що в проекті планується досягти та яким чином (мета, цілі, завдання, вхідні ресурси, продукти, кінцеві результати, вплив), а також зазначені головні припущення.

Letter-ALetter-BLetter-CLetter-DLetter-ELetter-FLetter-ILetter-LLetter-MLetter-NLetter-OLetter-PLetter-QLetter-RLetter-SLetter-TLetter-Vbig_blue_button

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.