Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Letter-ALetter-BLetter-CLetter-DLetter-ELetter-FLetter-ILetter-LLetter-MLetter-NLetter-OLetter-PLetter-QLetter-RLetter-SLetter-TLetter-Vbig_blue_button

Impact – ВПЛИВ – Влияние / Воздействие

Результат або ефект, зумовлений або пов’язаний з реалізацією П/П. Термін «вплив» часто застосовують для позначення сумарного ефекту П/П, який відбувається в середньостроковій або довгостроковій перспективі, і може бути запланованим чи незапланованим, позитивним або негативним.

Impact Evaluation – ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ – Оценка влияния

Систематичне вивчення змін, які стали наслідком конкретних заходів, здійснених в рамках П/П. Як правило, оцінювання впливу включає в себе збір вихідних даних для групи втручання та контрольної групи на початку П/П, а також збір даних після завершення П/П.

Indicator – ПОКАЗНИК / ІНДИКАТОР – Индикатор

Кількісний або якісний фактор (змінна), який забезпечує простий і надійний спосіб вимірювання досягнень П/П, відображає зміни, пов’язані з П/П, або допомагає оцінити діяльність виконавця П/П.

Input – ВНЕСОК / ВХІДНІ РЕСУРСИ – Вклад

Фінансові, людські та матеріальні ресурси, що використовуються для реалізації П/П.

Institutional development impact – ВПЛИВ НА ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК – Влияние на институциональное развитие

Наслідки впровадження П/П, які посилюють або послаблюють спроможність країни чи регіону використовувати людські, фінансові та природні ресурси більш ефективно, послідовно і справедливо.

Такий вплив можливий через: 1) покращення інституційних механізмів, їх визначення, стабільність, прозорість, передбачуваність, а також обов’язковість їх застосування, і/або 2) узгодження місії та інституційної спроможності організації згідно з її функціями, визначеними цими механізмами. Такий вплив може включати заплановані і незаплановані наслідки.

Intervention – ЗАХІД – Интервенция

Конкретна дія або комплекс дій (наприклад, П/П), спрямовані на досягнення позитивних ефектів на користь цільових груп (наприклад, зниження ризику зараження ВІЛ, підвищення якості надання послуг). Особливістю терміну Intervention є те, що він не має прямого відповідника в українській мові, а тому залежно від контексту може означати проект, діяльність, дію, захід в контексті П/П.

Internal evaluation – ВНУТРІШНЄ ОЦІНЮВАННЯ – Внутренняя оценка

Оцінювання, що проводить спеціаліст/відділ організації, відповідальної за впровадження П/П. Зазвичай внутрішні фахівці з оцінювання не є безпосередніми виконавцями П/П, проте вони підпорядковані керівникам організації, тоді як зовнішні фахівці з оцінювання є незалежними і від об’єкта оцінювання (проекту або програми), і від самої організації. Якщо зовнішнє оцінювання зазвичай сфокусоване на результатах (outcomes) проекту/програми для клієнтів, то внутрішнє оцінювання частіше покликане дати відповідь на конкретні питання менеджерів або оцінити результативність П/П.

Letter-ALetter-BLetter-CLetter-DLetter-ELetter-FLetter-ILetter-LLetter-MLetter-NLetter-OLetter-PLetter-QLetter-RLetter-SLetter-TLetter-Vbig_blue_button

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.