Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Letter-ALetter-BLetter-CLetter-DLetter-ELetter-FLetter-ILetter-LLetter-MLetter-NLetter-OLetter-PLetter-QLetter-RLetter-SLetter-TLetter-Vbig_blue_button

Facilitator – ФАСИЛІТАТОР – Фасилитатор

Особа, що допомагає членам групи результативно та ефективно провести зустріч/консультацію без нав’язування окремої думки чи рішення.

Feedback – ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК – Обратная связь

Передача інформації, отриманої в результаті оцінювання. Залежно від мети зворотній зв’язок може включати в себе збір і поширення результатів, висновків, рекомендацій та засвоєних уроків.

Findings – ВСТАНОВЛЕНІ ФАКТИ – Выявленные факты

Доведені твердження щодо П/П, які базуються на емпіричних даних. Встановлені факти включають опис та візуальні представлення даних, але не інтерпретацію, судження, висновки.

Focal point – КОНТАКТНА ОСОБА / КООРДИНАТОР – Контактное лицо / Координатор

Особа, відповідальна за координацію роботи різних відділів або груп з приводу конкретної теми/напрямку.

Focus Group – ФОКУС-ГРУПА – Фокус-группа

Метод збирання даних, що базується на груповому обговоренні та дискусії, що виникає між учасниками дослідження з приводу теми, яку вивчають, та проводиться за заздалегідь визначеним сценарієм. Метод фокус-груп дає можливість фахівцям з оцінювання отримати якісну, а не кількісну інформацію, вивчити сприйняття, думки, отримати можливі рекомендації щодо подальших дій.

Formative evaluation – ФОРМУЮЧЕ ОЦІНЮВАННЯ – Формирующая оценка

Різновид оцінювання, в рамках якого досліджується процес реалізації П/П. Основним завданням при проведенні формуючого оцінювання є пошук способу вдосконалення П/П, визначення змін, які потрібно внести в його дизайн.

Letter-ALetter-BLetter-CLetter-DLetter-ELetter-FLetter-ILetter-LLetter-MLetter-NLetter-OLetter-PLetter-QLetter-RLetter-SLetter-TLetter-Vbig_blue_button

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.