Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Letter-ALetter-BLetter-CLetter-DLetter-ELetter-FLetter-ILetter-LLetter-MLetter-NLetter-OLetter-PLetter-QLetter-RLetter-SLetter-TLetter-Vbig_blue_button

Data – ДАНІ – Данные

Інформація, яку збирає та аналізує дослідник, є основною для визначення результатів дослідження та базою для висновків і рекомендацій за результатами дослідження.

Дані поділяються на два основні типи: кількісні та якісні.

ЯКІСНІ ДАНІ — Qualitative data — Качественные данные

Дані, які оперують змістовними категоріями та описують людські знання, поведінку, ставлення, допомагають зрозуміти особливості соціальної взаємодії. Якісні дані найчастіше представлені у формі тексту (за результатами розмови з респондентами, в якості записів щоденника, нотаток спостерігача тощо), рідше – у формі зображень. Якісні дані збирають за допомогою якісних методів (глибинних інтерв’ю, фокус-груп, спостережень).

КІЛЬКІСНІ ДАНІ — Quantitative Data — Количественные данные

Дані, виражені в числових показниках та отримані в результатів застосування кількісних методів (опитувань, клінічних тестів, статистичної інформації). Перевагами кількісних даних є їх репрезентативність для досліджуваних груп (може бути досягнутою тільки за допомогою правильного дизайну вибірки дослідження), можливість статистичного аналізу даних та використання їх в якості доказової бази.

Якісні та кількісні дані мають свої переваги та недоліки, доцільність їх застосування залежить від мети, яку ставить перед собою дослідник. Застосування якісних методів в оцінюванні може служити для дослідження досвіду, умов роботи, сприймання, мотивації та поведінки людей щодо П/П, визначення незапланованих наслідків та непередбачених процесів тощо. Практичною метою застосування якісних методів є отримання більш ілюстративних даних, а також отримання даних для формуючих оцінювань завдяки можливостям більш глибокого дослідження процесу імплементації П/П та складнощів, що виникають.

В оцінюванні, як і в соціальних науках, мала місце дискусія з приводу вибору методологічної парадигми, застосування кількісних і якісних методів. Ця дискусія
розпочалася у 1970-х роках, активно проходила у 1980-х та на початку 1990-х. Нині в методології оцінювання пануючою є думка щодо адекватності та доцільності обох ій, вибір між якими має бути зробленим на основі завдань, що стоять перед фахівцем з оцінювання.

Data collection tools – Інструменти збору даних –Инструменты сбора данных

Способи та прийоми, що застосовуються для визначення джерел інформації та збору даних в процесі оцінювання. У якості прикладів можна розглянути формалізовані та неформалізовані інтерв’ю, спостереження, опитування, фокус-групи, експертні оцінки, дослідження конкретних ситуацій (case study), огляд літератури.

Development intervention – ЗАХІД З РОЗВИТКУ – Действие по развитию

Інструмент партнерської підтримки для сприяння розвитку організації, громади, регіону, країни. Прикладами заходів з розвитку можуть бути проекти, програми з розбудови громадянського суспільства.

Development objective – ЦІЛЬ З РОЗВИТКУ – Цель развития

Запланований вплив у фізичному, фінансовому, інституційному, соціальному, екологічному вимірі на суспільство, громаду або групу людей через один або декілька П/П.

Letter-ALetter-BLetter-CLetter-DLetter-ELetter-FLetter-ILetter-LLetter-MLetter-NLetter-OLetter-PLetter-QLetter-RLetter-SLetter-TLetter-Vbig_blue_button

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.